Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Privacyverklaring
  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring boombeheerbladel.nl


Boomrooierij Weijtmans B.V. is de eigenaar van het platform boombeheerbladel.nl (hierna kortweg te noemen Weijtmans-BBB). Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens middels het platform Weijtmans-BBB toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of emailadres.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. In de hier van toepassing zijnde omstandigheid betreft dit Boomrooierij Weijtmans B.V.

Bewerker (of Sub-bewerker):

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Boomrooierij Weijtmans B.V. alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt namens Boomrooierij Weijtmans B.V. gegevens bewerkt.


Verklaring

Algemeen

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Boomrooierij Weijtmans B.V. noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de belastingdienst).

In al deze gevallen is Boomrooierij Weijtmans B.V. (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.


Worden via het platform Weijtmans-BBB persoonsgegevens verwerkt?

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een informatievraag, die telefonisch of digitaal ontvangen is, op een juiste en volledige manier te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Boomrooierij Weijtmans B.V. in ieder geval een aantal uitgangspunten:

  • Voornoemde gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor een nadrukkelijk toestemming is gevraagd en ook gekregen.
  • Alle Boomrooierij Weijtmans B.V. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
  • In het geval dat Boomrooierij Weijtmans B.V. derden inschakelt die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; zal met deze derde partijen een bewerkersovereenkomst gesloten worden. Boomrooierij Weijtmans B.V. blijft in dat geval verantwoordelijk.
  • Boomrooierij Weijtmans B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
  • Buiten de eerder genoemde afhandeling van informatievragen, ontvangen via het platform Weijtmans-BBB worden geen andere als zodanig aangemerkte bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
  • Kan ik zien welke persoonsgegevens Boomrooierij Weijtmans B.V. van mij verwerkt?
  • Boomrooierij Weijtmans B.V. kan u, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Boomrooierij Weijtmans B.V. over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.
  • Boomrooierij Weijtmans B.V. geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij enige wettelijke verplichting maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Boomrooierij Weijtmans B.V. dit in dat geval graag toe.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Boomrooierij Weijtmans B.V., kunt u terecht bij de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming van Boomrooierij Weijtmans B.V.: telefoonnummer 013 511 1483 (kantooruren) of per email naar algemeen@weijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans B.V. kan deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.
publicatiedatum : 16 februari 2022